Des d’aquest mes de gener fem cada dilluns una sessió d’Ioga en anglès. Us voleu apuntar? La primera sessió és gratuïta.  Grups reduïts. Reserveu la vostra plaça a info@linguae.cat

Instructor: Carlos Ferreras-Martín · màxim 6 persones.
Dia: tots els dilluns de 18.00 a 19.00 hores i tots els divendres d’11.00 a 12.00 hores.

Preu aplicable a totes les activitats en idiomes: 10 €/1 sessió; 45€/5 sessions; 80 €/10 sessions.

YOGA IN ENGLISH 
Using gentle yoga techniques to work on mind and the body we create an ideal estate to learn the English language through action and repetition. We will learn how to describe movement, feelings, parts of the body and much more during a fun and interactive class where the student will have the oportunity to practice the language and also relax. Ideal for those with no previous experience on yoga or English.

IOGA EN ANGLÈS
Utilizant tècniques suau de ioga per a treballar el cos i la ment crearem un esat ideal per a aprendre anglès mitjançant l’acció i la repetició. Hi aprendrem com descriure moviments, sentiments, parts del cos i molt mès en una classe divertida i dinàmica on l’estudiant tindrà l’oportunitat de practicar l’idioma i de relaxar-se. Una activitat ideal per aquells sense prèvia experiència amb el ioga o el anglès.