Informació bàsica de la protecció de dades

Identificació del tractament: «Trameses d’informació i inscripcions de la Llibreria Linguae».
Responsable del tractament: Direcció de la Llibreria Linguae, C/ Migdia, 77 baixos, 17003 Girona.
Finalitat: gestionar la relació amb la Llibreria Linguae derivada de la tramesa d’informació i publicacions, convocatòries d’actes i altres activitats, col•laboracions i ponències, subscripcions, i altres tipus de comunicacions derivades d’actuacions pròpies de la Llibreria.
Legitimació: consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.
Destinataris: organització de la Llibreria Linguae
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol•licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a Llibreria Linguae a l’adreça postal anteriorment indicada o mitjançant correu electrònic al compte info@linguae.cat