Linguae Bookshop will host a talk by Dr. Corachán, a physician with many years of working experience in Africa, who will present two of his recently published books:

  • The History of Black Africa before colonization
  • Livingstone and Stanley: No saint, no devil

Dr Corachán initiated the Department of Imported Diseases and International Health of  Hospital Clinic (Barcelona), was Professor of Tropical Medicine at the Faculty of Medicine (U.B.) and President of the European Association of Schools of Tropical Medicine. Now retired, he writes on topics related to Ancient Africa.

The talk is going to be hold at Linguae bookshop on March the 16th at 20.00 h.

For organizational reasons, please confirm your attendance. Limited capacity.  

La llibreria Linguae acollirà una xerrada a càrrec del Dr. Cocharán, un metge amb molts anys d’experiència de treball a l’Àfrica, que presentarà el seus dos últims llibres publicats:

  • The History of Black Africa before colonization
  • Livingstone and Stanley: No saint, no devil

El Dr. Corachán va iniciar el Departament de Malalties Importades i Salut Internacional de l’Hospital Clínic (Barcelona), va ser professor de medicina tropical a la Facultat de Medicina de la Univeristat de Barcelona i president de l’Associació Europea d’Escoles de Medicina Tropical. Ara retirat, escriu sobre temes relacionats amb l’antiga Àfrica.

La xerrada tindrà lloc a la llibreria Linguae el 16 de març a les 20.00 h.

Per raons organitzatives, sisplau, confirmeu la vostra assistència. Capacitat limitada. 

Tel. 972 483 640 – info@linguae.cat